Иванчо среща бременна жена на улицата.
– Какво има в корема ти? – пита Иванчо.
– Дете.
– Обичаш ли го?
– Да, разбира се!
– Ами тогава защо си го изяла???