Късно вечерта оператор от 112 звъни на телефон, от който е получено прозвъняване. Слушалката се вдига, но не се чува нищо.

– Ало, казва операторът, кажете? Има ли някой?

– Да, тихичко отговаря детски глас.

– Ти ли звъня на този номер?

– Не, още по-тихичко отговаря детето.

– Може ли да говоря с майка ти?

– Не, шепти гласчето.

– А с баща ти?

– Не.

– Защо?

– Мама е заета с полицаите, а тате с пожарникарите?

– Какво правят всички тези хора у вас?

– Търсят ме.