Нов председател, ръководство и членове на управителния си съвет трябва да избере след броени дни Националното сдружение на общините. Събитието е предвидено на 23-24 февруари в София и ще се проведе в хотел „Рамада“. От няколко седмици в страната текат регионални събрания за номинации за тези кресла. Срещите в различните градове бяха комбинирани с конференции, посветени на бъдещето на общинското финансиране през следващите четири години. Кметът на Пазарджик Тодор Попов е председател на НСОРБ в момента, но на брифинг преди месец той оповести, че няма да участва отново в надпреварата за шефския пост.

Одобрените кандидатури за членове на Управителния съвет на НСОРБ са кметът на Троян – Донка Михайлова, на Монтана – Златко Живков, на Благоевград, на Враца – Калин Каменов, на Лом – Пенка Пенкова и др. Ръководният орган се състои от 23-ма членове, които се избират от Общото събрание за срок от 4 години. Съставът му се формира на регионален принцип като 12 общини имат право на едно представителство в него, плюс един от Столичната община. Общините се групират в плановите икономически райони, определени със Закона за регионално развитие.

Освен избора на ръководство, се очаква на заседанието в края на февруари да бъде обсъден бюджетът на НСОРБ за 2016 г., както и да бъде отчетена хазната за изминалата 2015 година.

Предвидени са промени и в устава на организацията, а докладчик по тази точка ще бъде градоначалникът на Бургас Димитър Николов. Ще се обсъждат възможностите за създаване на централен орган за покупки за нуждите на общините. Кметът на община Димитровград Иво Димов ще представи доклад по темата. Институцията е предвидена в новия закон за обществени поръчки. Според записаното в него група от възложители може да вземе решение за създаване на такъв централен орган. Подобни органи за нуждите на общините се създават с решение на съответните общински съвети по предложение на кметовете на общини. Всички процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждани от централен орган за покупки, се провеждат чрез използване на електронни средства за комуникация, пише в новия ЗОП.

В последната точка от 29-то Общо събрание ще се обявят резултатите от гласуването за председатели на Контролния и Управителния съвет. Международният експерт Ларс Андерсон ще запознае участниците в събитието с международния опит и възможности за създаване на общински инвестиционен фонд. Очаква се в сряда на заседанието да присъства и премиерът Бойко Борисов.