Ще организирам среща с експерти от здравната парламентарна комисия, както и с екипа на министър Москов във връзка с обсъждането на проектонаредбата за новата Областна здравна карта в Пазарджик и региона. Това предложи Пазарджик народният представител от Реформаторски блок /ДБГ/ Бойка Маринска, която се включи в обсъждането на проекта на специална среща-дискусия, организирана от Управителния съвет на Български лекарски съюз в Пазарджик.

Маринска допълни, че въпреки, че не е експерт в областта на здравеопазването е запозната с проекта на наредбата, касаещ област Пазарджик и редуцирането на болничните легла. Тя предложи срещата да излезе с конкретно решение, което да бъде представено на здравния министър д-р Петър Москов.

Според лекарите в Пазарджик, ако съдържанието на проектонаредба за Областна здравна карта на област Пазарджик стане факт, това ще доведе до сериозни затруднения и ще намали възможностите за грижа за здравето на пациентите, които живеят в региона. Според проекта сега съществуващите легла за активно лечение ще бъдат намелени на 960, като най-сериозно е намалението на педиатричните легла.