От първи март ползването на детска градина ще бъде безплатно за всички жители на община Стрелча, но с условието те да не дължат данъци и местни такси на общината, през последните пет години, съобщи кметът Стойно Чачов. По този начин влиза в сила „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча”. Във връзка с тези разпоредби е необходимо в срок до 31 март,  да бъдат представени удостоверения от двамата родители, за липса на задължения. Родителите, непредставили удостоверения ще заплащат месечна такса в размер на 40.00 лв.

Правилата за постъпване на деца в ОДЗ „Д-р Стайко Стайков“ гр. Стрелча може да намерите на интернет страницата на община Стрелча www.strelcha.bg, в раздел Администрация, подраздел Правила за административно обслужваване. По 1000 лв. пък ще бъде помощта за новородено от общината.