Водното дружество в Пещера ще има нов управител. Това стана ясно на вчерашното заседание на Общинския съвет, когато бе съобщено, че досегашният ръководител Стефан Иванчев е напуснал. Местните депутати днес одобриха предложението на кмета Николай Зайчев за обявяване на конкурс за мястото. До избора на титуляр дружеството ще има временен шеф. Кой ще е той ще решава градоначалникът. В същото време съветниците отхвърлиха включването на Община Пещера в Асоциацията по водоснабдяване и канализация.

На днешното заседание местните депутати отмениха на решение № 898/18.09.2015г. на Общински съвет гр.Пещера и неговите изменения и допълнения, които бяха свързани със стопанисването на ВиК съоръженията в общината. Формата, под която отмененото решение регламентираше това бе отхвърлена от КЕВР. Това наложи на сесията съветниците да дадат правомощия на кмета да сключи ново споразумение и възложиха на «ВКС» – ЕООД на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на водопроводни и канализационни мрежи – гр. Пещера, ведно с прилежащите им съоръжения и водопроводни и канализационни мрежи – с. Радилово и с. Капитан Димитриево, Община Пещера, ведно с прилежащите им съоръжения.