Среща с част от председателите на читалищните настоятелства от Общината проведе кметът на Община Септември Марин Рачев. Основната тема на разговорът беше свързана с бюджетирането на читалищата през 2016-та година. Подробно бяха обсъдени средствата за държавните дейности и тяхното разпределение. Бяха разгледани и възможностите за дофинансиране от страна на общината. Оказа се обаче, че по мнението на присъстващите то ще бъде недостатъчно заради ограничените възможности в бюджета на Общината за 2016-та. След като се запозна с фактическата обстановка, кметът на Общината Марин Рачев предложи да се проведе допълнителна, работна среща, на която да се търсят още варианти за финансиране на читалищата. Един от най-реалните и практически приложими варианти е от представителните на кмета да се осигурят средства, при положение, че парите от държавата не са достатъчни, коментира градончалникът. „Не е кардинално решение, но по този начин ще се постигне задоволяване на най-необходимите и потребни нужди на читалищата“, допълни кметът на Общината. Не бе подмината и важната тема за липса на средства за проектиране. Във връзка с нея той спешно внася допълнителна точка в дневния ред за днешната сесия на Общинския съвет. При положителна резолюция от ситипарламента, с част от средствата за изработване на общински проекти ще може да се правят и такива за читалищата. Идеята е да не се губи време и да започне веднага изработването на проекти.