Изпълнението на дейностите по Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик 2012 – 2020  бе представено на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. Зам. областният управител Гинче Караминова откри заседанието и акцентира върху шестте приоритета, по които ще продължи работата на съвета и през 2016г., с  представители на общини, на държавни институции и неправителствени организации от региона. Здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискирминация, култура и медии са основните направления, по които са заложени и конкретни мерки за изпълнение.

През 2016г., ще се провеждат изнесени заседания на съвета, съобразно спецификата и проблемите на всяка община. Членове на съвета ще провеждат и съвместни приемни по места с участието на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация в Пазарджик и органите на МВР. На днешното заседание бе взето и решение, добрите практики при реализацията на съвместни проекти и инициативи между неправителствени организации и институции, да се представят периодично в информационен бюлетин.