Това заяви областният управител на Пазарджик Трендафил Величков след  първоначалния отказ на общинските съвети в Батак, Белово, Брацигово, Пещера и Ракитово да се присъединят към ВиК Асоциацията, в която членуват общините Пазарджик, Септември и Лесичово. „Ако деветте общински ВиК дружества в област Пазарджик не се консолидират, се губи възможността за европейско финансиране и подкрепа от държавния бюджет. Нека тези общински съветници обяснят на жителите на съответната община защо отказват европейско финансиране и практически удвояват риска от нарастване на цените на ВиК услугата за населението от област Пазарджик.” каза Трендафил Величков и призова общинските съвети да преразгледат решенията си, а общините Велинград, Стрелча, Панагюрище и Сърница, които все още не са гласували присъединяването към ВиК асоциацията, да изразят принципната си подкрепа на следващи заседания.

„Обединението във ВиК сектора е условие от ЕС и правителството, тези които не са част от реформата и консолидацията няма да може да получават подкрепа. Продължаваме преговорите и усилията, за да може да постигнем съгласие в тези общини, каза министър Лиляна Павлова при подписването на Договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК” и  даде пример с област Пазарджик, където има 9 общински ВиК дружества, които оперират и не искат да се консолидират, а да работят самостоятелно. Това означава, че те няма да получават средства за инвестиции на водната инфраструктура. Новото в този програмен период е, че бенефициенти няма да бъдат общините по ОП „Околна среда”, а операторите, които ще носят отговорност за реализация на проектите.

На 29 февруари 2016, от 11,00 часа, в Областна администрация е насрочено заседание на “ВиК Асоциация” на Област Пазарджик. На него, освен общините – членове, са поканени и кметовете на нечленуващите в асоциацията общини от областта. На заседанието ще бъдат обсъдени по нататъшните координирани действия за провеждане на държавната политика, изпълнение на националната стратегия и управлението на рисковете в сектор ВиК.