Българският лекарски съюз няма да подпише Националния рамков договор-2016, съобщи радио „Фокус“. Това става ясно от декларация на делегатите, участвали в 65 извънреден събор на БЛС. След обсъждане в залата на основните причини, довели до вземането на решение за неподписване на НРД-2016, делегатите са се обединили около становището, че трябва да бъде изготвена нарочна декларация, която да бъде представена пред обществото и медиите. В основата на всички изказвания по време на събора е била липсата на нормативна яснота, която би довела до порочност НРД, в качеството му на нормативен акт. Изтъкнато е, че проектът на Здравна карта е юридически и медицински неадекватен, неприемлив за професионалните среди и вече предмет на съдебно оспорване.
В декларацията се посочва, че лекарите са крайно неудовлетворени и разревожени от кризата, в която отчетливо навлиза българското здравеопазване и липсата на каквито и да е индикации за възможността същата да бъде овладяна от ангажираните с това институции. Според тях нормативните неясноти в здравеопазването биха довели до порочност на НРД 2016 г. в качеството му на нормативен акт, със съответните рискове и възможни последствия. Те изтъкват, че към настоящия момент няма приета и действаща, като нормативен акт, Национална здравна карта, като определят проекта на съществуваща такава е медицински и юридически неадекватен, неприемлив за професионалните среди и вече предмет на съдебно оспорване.
От Българския лекарски съюз посочват, че не са приети и обнародвани измененията и допълненията на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, а една голяма част от медицинските стандарти са предмет на съдебно обжалване и не се приемат като адекватни от медицинските среди. Лекарите припомнят, че съдебно е обжалван и друг нормативен акт в сферата на здравеопазването, – Наредбата за проучване удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса. Според БЛС предвижданият механизъм за пръстова идентификация на пациентите е поредният административен абсурд.
От Българския лекарски съюз отбелязват, че всички тези нормативни актове са от съществено значение за урегулиране на взаимоотношенията в сферата на българското здравеопазване и следва да бъдат приети преди договарянето и подписването на Национален рамков договор за текущата година. От БЛС заявяват, че подобен подход на мнимо договаряне и тези нормативни неясноти ги убеждават, че българският лекар няма никакви основания да подкрепя подобна политика в здравеопазването и поради това Извънредният събор на БЛС не гласува мандат на членовете на УС за подписване на НРД, независимо от обещанието за подобряване, в последния момент, на финансовите параметри.