28цветето

Цветето на живота така се нарича странното изображение, което е направено с невероятна прецизност и математическа точност, и може да бъде открито във всички свещени храмове от древен Египет до днес.

Негово изображение има и в средновековния храм „Св.Димитър“ в пазарджишкото село Паталеница. Как, кога, кой и защо е решил да постави това изображение на две места в храма? Можем само да гадаем. Факт е, че те са там и със сигурност носят някакво послание към днешните поколения. Символът е бил почитан от ранното християнство и твърде често е красял подовете в църквите. Неговото значение е било добре познато на богомилите.

За онези, които не знаят, храмът „Св.Димитър“ в Паталеница е бил действащ до турското робство. По онова време днешна Паталеница е била слята с Баткун и заедно двете селища са съставлявали сравнително голям за времето си град. Никой не знае как се е наричал тогава храмът, предполага се, че е бил именуван „Свети Панталеймон“. Името „Св. Димитър“ е поставено през ХIХ в., когато той е възкръснал за нов живот. Предполага се, че е бил заровен в земята когато османците поголовно решили да унищожат християнството. Вероятно са поискали църквата да бъде разрушена, а българите намерили решение като я покрили с пръст. Благодарение на това тя е останала непокътната. Открита е случайно след Освобожденито, а когато я освободили от тоновете земя, се открило това архитектурно бижу, с невероятни стенописи.

28паталеница-църква

Била е проучвана от множество учени, но техните изводи по отношение на датировката не се покриват. Църквата „Св. Димитър“ е кръстокуполна, с четири Г-образни подкуполни подпори и петстенна апсида. Върху стълбовете лежи осемстенният барабан на купола. Междурамията са засводени полуцилиндрично и по-ниско от на­пречното рамо на кръста. На южната фасада са разположени три високи и широки двустъпални ниши, съответстващи на вътрешното разпределение на пространството. На северната ниша в средата има 2 двустъпални ниши една над друга.

В ни­шите има прозорци. През XIX в. е пристроен притвор. Градежът е от камъни, ба­рабанът и сводовете на нишите са от тухли. Предполага се, че била преправяна три пъти. Първоначално имала мраморен под, от който са останали само двата мраморни кръга с Цветето на живота.

28паталеница-цветето на живота

Когато влезете в храма обърнете внимание на пода. Няма начин да не забележите Цветето на живота.

 

 

При вто­рата преправка на северната стена бил направен отвор, ограден с два пиластъра отстрани. Подът бил от трамбована глина. През третия период придо­бива сегашния си вид.

Цветето на Живота, е било открито за първи път в Абидос, в храма, построен от Сети I и посветен на Озирис. Цветето на Живота може да се открие във всички световни религии; в Израел то се среща в древните синагоги в Галилея и Масада. Изображения на Цветето на Живота са откривани в Ирландия, Турция, Англия, Израел, Китай, Тибет, Гърция и Япония. Почти навсякъде по света то носи това име – Цветето на Живота.

Това е единственото изображение, което съдържа в себе си до един аспектите на творението, всички математически формули, всеки закон на физиката, всяка хармония в музиката и всяка биологична жизнеформа, пише Друнвало Мелхизедек в книгата „Древната тайна на Цветето на Живота“.

В сакралната геометрия съществуват пет уникални форми, наречени Платонови тела – куб, тетраедър, октаедър, икосаедър и додекаедър. Те са скрити в линиите на Куба на Метатрон.

Всички граници на Платоновите тела имат еднакъв размер (кубът има за всяка от границите си квадрат и всичките му граници са с еднакъв размер), всички ребра имат еднаква дължина (всички ребра на куба са с една дължина), всички вътрешни ъгли между границите имат еднаква величина (в случая с куба този ъгъл е равен на 90 градуса), и четвърто, ако Платоновото тяло се постави във вътрешността на сфера (с правилна форма), то всичките му върхове ще де допират до повърхността на сферата.

Само четири форми, освен куба, притежават всички тези характеристики –тетраедър (тетра означава четири), октаедър (окта означава осем), икосаедър – има 20 граници във вид на равностранни триъгълници при еднаква дължина на ребрата и ъглите; додекаедър (додека означава дванадесет).

28петте платонови тела

Платоновите тела се явяват азбуката на сакралната геометрия. Питагор е смятал, че всяка от тези фигури представлява модел на съответен елемент: тетраедърът се смятал за модел на елемента огън, кубът – земя, октаедърът – въздух, исокаедърът – вода, и додекаедърът – етер. Тези елементи се явяват строителните елементи на Вселената.

Древните строители са имали изключително добри познания базирани на сакралната геометрия и това се доказва от сградите достигнали до наши дни. Една от тях е църквата „Св. Димитър“ в Паталеница. Счита се, че Цветето на живота е било добре познато и на древните траки, защото то е открито и в храмове посветени на богинята Кибела.

Ето как изглежда в природата цветето на живота:

28цвете-градина2

А сега погледнете кожата върху ръцете си.