Областният управител Трендафил Величков проведе общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Пазарджик. На заседанието бяха поканени да присъстват и кметовете на общините нечленуващи в Асоциацията. Обсъдени бяха по-нататъшните координирани действия за провеждане на държавната политика, изпълнение на националната стратегия и управлението на рисковете в сектор ВиК в област Пазарджик. Приет бе отчетът за бюджета на Асоциацията за 2015 година, както и бюджет 2016.
ОА ПАЗАРДЖИК,

На брифинг, след края на срещата с кметовете, областният управител Трендафил Величков заяви, че ВиК реформата е необратим процес и рано или късно цената ще бъде платена. „Моята цел е заедно с кметовете и с Общинските съвети да направим този процес по-поносим за хората. Загубите на вода трябва да бъдат преустановени. Недопустимо е в 21-ви век минерална вода да изтича в деретата, канализации да се заустват в реки, да се използват канализационни съоръжения и тръби по на 40 години, които са вече канцерогенни. От тази гледна точка процесът е необратим,  въпросът е как да го направим поносим“, заяви Трендафил Величков. Неговото предложение е да се изготви пътна карта за предстоящите решения и стъпки във ВиК реформата. Предстои и среща с експерти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на която да бъдат изгладени различията. Общините се притесняват от поскъпването на цената на водата, след създаване на обща асоциация, както и от това, че ВиК дружествата, които на много места са общински, няма да могат да изпълняват социалните си функции и няма да бъдат на пряко подчинение на общинското ръководство. В отговор на техните притеснения е предложението ВиК дружествата да продължат да функционират както досега, докато реално обединението в Асоциацията не се случи. Трендафил Величков обясни, че е постигнато споразумение с министър Павлова общините да бъдат част от Асоциацията, а ВиК операторите да продължат да функционират и да се управляват от общините до подписването на договора между оператора и Асоциацията по реда на Закона за водите. Ще бъде изготвена пътна карта с дейностите, които предстоят. Необходимо е Общинските съвети на Батак, Белово, Брацигово, Пещера и Ракитово да променят решенията си за присъединят към ВиК Асоциацията, в която членуват общините Пазарджик, Септември и Лесичово, а общините Велинград, Стрелча, Панагюрище и Сърница, които все още не са гласували присъединяването към ВиК асоциацията, да изразят принципната си подкрепа на предстоящите си заседания. Според Трендафил Величков се вижда края и на многогодишната ликвидация на ВиК дружеството в Пазарджик. По думите му до края на годината този процес ще приключи.
В следващите две седмици в Областна администрация Пазарджик ще очакват мотивирани въпроси от общините, свързани с реформата във ВиК сектора, обединяването на общините в една Асоциация, каквото е изискването за европейско финансиране.