Министерският съвет предостави в управление на Министерството на правосъдието част от първия етаж на административната сграда на ОД МВР на пл. „Съединение” №3 в Пазарджик. Десетте кабинета са с отпаднала нужда за МВР и ще бъдат предоставени на Окръжната и на Районната прокуратура в областния град за подобряване на условията на работа.
Съвсем скоро се очаква да започне изграждането на новата сдебна палата, където магистратите ще имат възможност да получат нови кабинети за работа. В момента се налага те да работят по трима в една и съща стая, което вреди на качеството на дейността им. Промяната в статута на имотите ще позволи с тях да бъдат извършвани разпоредителни действия по реда на Закона за държавната собственост.

За новата съдебна палата – четете ТУК