Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” издаде Наръчник за менторството за учащи. Книгата идва като резултат от приключилия проект„Менторство за самопомощ”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм за Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г., чрез Институт „Отворено общество-София”.

Наръчникът за ментори съдържа добри практики, които могат да бъдат използвани и занапред, особено в началните, основните и средните училища в страната. Трудът описва менторството като подход, каква е връзката между наставника и ученика като показва и каква е бариерата между двамата, в момента, когато прекъсне връзката и даденият ученик трябва самостоятелно да продължи да се развива без намесата на ментора. Николета Янева, която е била обучител на ментори в три училища-ОУ „Панайот Волов” и НУ „Кирил Нектариев” в Пловдив, и ВУИ „Ангел Узунов” в Ракитово, поясни, че реализацията на този проект е поставила началото на така нареченото „училищно менторство”, насочени към ученици с проблемно поведение.

През последните 6 месеца 42 деца в училищна възраст са били  разпределени между учителите-ментори, които са били от конкретното училище. През този период  наставници са имали различни задачи като основната е била помогнат на учениците да имат по-добър резултат в образователния процес и да се спре процесът на отпадане на учащите.Камен Стратиев, който е бил ръководител на проекта уточни, че другите задачи на менторите са били да открият образователния дефицит на децата, да помогнат да организират свободното им време и да ги мотивират за учене.

От сдружението „Обединени професионалисти за устойчиво развитие”, чиято мисия на експертите е да подпомага уязвими и неравнопоставени групи от хора, за постигане на професионална и личностна реализация, съобщиха, че резултатите от цялостния проект са били представени на специален семинар, в който са участвали представители на над 40 училища от Пловдивска и Пазарджишка област. Обобщените резултати и издаденият Наръчник ще бъдат предложени за приложение и в други училища, където има нужда от намесата на специалисти за подобрения на дисциплината на проблемни ученици.