04март

Кметът на Общината Марин Рачев и директорът на СОУ „Христо Ботев” в град Септември Янка Кметска прерязаха лентата на нов компютърен кабинет в едноименното училище. За осигуряване на достъпно и качествено образование на учениците си, през 2015 година училището реализира съвместно с Министерството на образованието и науката проект по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище”.Компютърният кабинет разполага с 11 терминални работни места, управлявани от локален сървър. Придобитите материални активи са на стойност 9 144 лева. СОУ „Христо Ботев” съфинансира програмата със средства от училищния бюджет на стойност 5 444 лева. На церемонията за откриване на новата придобивка присъстваха още председателят на Общинския съвет – Септември Лазар Влайков, зам.-кметът на Общината Даниела Малешкова, секретарят Нина Вардина, директорът на дирекция „Образование” в Общината Ивалина Табакова, както и отец Йордан Василев в качеството му на член на училищното настоятелство. След официалното откриване на кабинетът директорът на училището г-жа Янка Кметска презентира пред своите гости възможностите на иновацията. Ученици, учители и специалисти са на мнение, че работата с централизирани интелигентни решения значително ще оптимизира процеса на обучение и ще повиши неговата ефективност в училище. След края на официалната част, Янка Кметска разведе кметът Марин Рачев и председателят на Общинския съвет Лазар Влайков в някои от класните стаи за да се запознаят с учебния процес, а накрая всички заедно се срещнаха и с педагогическия състав в учителската стая.