Областният управител Трендафил Величков свиква второ изнесено заседание на Областния съвет за развитие от началото на 2016г. Домакин на събитието ще бъде кметът на община Ракитово Костадин Холянов.

Основни акценти в дневния ред са:, Представяне на възможностите за кандидатстване по отворени процедури на Оперативните програми и обсъждане на възможностите за партньорство на общинските администрации с Областен информационен център Пазарджик. Кметовете на общини ще представят доклади за реализиращи се в момента проекти. Дискусия по въпроси свързани с ВиК сектора в Област Пазарджик – Асоциация по ВиК след редовно Общо събрание, както и въпроси свързани с текущи актуални дейности на община Ракитово.