В процес на създаване е парк „Марица“, съобщиха от общинска администрация. Той ще включва цялата зона около рибарниците край Септември, както и пътищата до там. Трасетата ще бъдат рехабилитирани и подравнени. Мястото край тях ще бъде залесено, ще бъдат оформени и места за отдих, както и за палене на огън. Предстои и почистване и зарибяване на самите рибарници. До 5-тия рибарник кмета Марин Рачев ще изгради върху свой личен терен два воалера за яребици и фазани по подобие на изградения от него през 2014-та година такъв за патици. До воалерите ще има голям навес и огнище с малка кухня, които да се ползват от ловци и риболовци след излети. След построяването, обекта ще бъде предоставен на ловната дружинка за вечно ползване – абсолютно безвъзмездно.