Състоянието и тенденциите в демографското развитие на област Пазарджик представи по време на изнесеното заседанието на Областния съвет за развитие  в Ракитово доц. Емилия Войнова – директор Дирекция в Министерство на труда и социалната политика. Процесът на намаляване и застаряване на населението е необратим за цялата страна.  3,7% от населението на България живее в област Пазарджик, от 2010 до 2014г., населението на областта е намаляло с 21 361 души.

Естественият прираст на населението в област Пазарджик е трайно отрицателен от – 2,5 промила през 2009г. до -5,3 промила през 2014г., при -5,7 промила средно за страната. Доц. Войнова изтъкна и  някои положителните тенденции за областта за 2014г. спрямо 2013г., по отношение на брой наети лица, произведена продукция, средна годишна заплата и коефицент на икономическа активност.

 

ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2014 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ
(Брой)
Области
Общини
Живородени Умрели Естествен прираст
всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени
Пазарджик – област 2 592 1 270 1 322 4 011 2 102 1 909 -1 419 -832 -587
Батак 38 18 20 110 55 55 -72 -37 -35
Белово 52 25 27 173 82 91 -121 -57 -64
Брацигово 69 36 33 167 86 81 -98 -50 -48
Велинград 409 204 205 535 279 256 -126 -75 -51
Лесичово 55 23 32 134 69 65 -79 -46 -33
Пазарджик 1 070 526 544 1 524 825 699 -454 -299 -155
Панагюрище 198 90 108 415 214 201 -217 -124 -93
Пещера 233 123 110 238 131 107 -5 -8 3
Ракитово 177 74 103 194 101 93 -17 -27 10
Септември 250 131 119 420 212 208 -170 -81 -89
Стрелча 41 20 21 101 48 53 -60 -28 -32
НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12. 2014 Г. ПО ГРАДОВЕ И ПОЛ
Пазарджик 166 560 81 112 85 448
Батак 3 037 1 527 1 510
Белово 3 676 1 788 1 888
Брацигово 3 969 1 957 2 012
Велинград 21 942 10 460 11 482
Ветрен 3 010 1 503 1 507
Костандово 4 104 2 046 2 058
Пазарджик 70 321 34 045 36 276
Панагюрище 16 868 8 306 8 562
Пещера 16 459 8 057 8 402
Ракитово 8 066 3 971 4 095
Септември 7 658 3 773 3 885
Стрелча 3 929 1 890 2 039
Сърница 3 521 1 789 1 732