Община Пазарджик ще сезира Районна прокуратура за откритите над шестдесет случая на нарушения засечени от служителите на отдел „Местни данъци и такси” в областния град, съобщи днес на пресконференция кметът Тодор Попов. Ще сложим край на тарикатлъците, които целят плащането на местните данъци и по този начин е ощететен общинският бюджет, каза още градоначалникът.

Районна прокуратура ще извърши проверка, която да установи наличието на данни за евентуално извършено престъпление. Касае се за около 60 броя лица, при които са систематизирани 3 вида данъчни измами. Първите от тях са представяне на фалшиви договори за покупко-продажба на автомобил, с цел закриване на партидата за съответния лек автомобил, което води до отчитсляване на задължения за съответното МПС и преустановяване на данъчното му облагане. Става дума за собственици на автомобили, чията стойност надхвърля 150 000 лв. и не са плащали данъка за возилото си. При проверка в КАТ обаче истината лъсва, собственикът на колата там не е бил променян.

Втора група нарушители пък представяли фалшиви квитанции за платен данък върху превозното средство, която е послужила за прехвърлянето на собствеността на МПС с цел избягване на данъчното облагане. При терата поредица от нарушения има представяне на фалшиви талони при декларирането на съответните МПС, в които са променени данните за мощност (kW), в следствие на което автомобила преминава в друга група на облагане с данък /по нисък/ и в допълнение на това, се ползва и облекчение за действащо катализаторно устройство, съгласно издаден документ от компетентен орган.

Установените несъответствия са в следствие съпоставянето на декларираните в Общината данни с тези в системата на КАТ и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация.