На 11 март от 15.30 часа в зала „Археология“, централна сграда на Регионален исторически музей – Пазарджик, пл. „Константин Величков“ № 15, ще бъдат представени том шести на Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик и сборникът „Град и памет“ – доклади от Втората национална научна конференция, проведена в Пазарджик, 5-6 юни 2014 г.

Най-новите печатни издания на музея ще бъдат представени от проф. д-р Красимира Табакова от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, главен редактор на редакционната колегия на Годишник на РИМ – Пазарджик.