Община Пазарджик стартира подготовката на проект, с който ще кандидатства по инициативата на Европейската комисия „URBAN INNOVATIVE ACTIONS”, съобщи кметът на Пазарджик – Тодор Попов. За първи път ще кандидатстваме директно в Брюксел, похвали се градоначалникът.

Тематичният обхват на проекта е „Работни места и умения в местната икономика”, чрез който ще целим повишаване на подкрепата за съществуващите малки и средни предприятия; укрепване на местни вериги за доставка и изграждане на връзки и заздравяване на сътрудничеството между местни фирми. Kато партньори ще бъдат привлечени представители на бизнеса, структури от сферата на образованието, както и организации, опериращи на пазара на труда. Полагането на усилия в полза на развитието на местната икономика и бизнес среда, включително чрез подобни методи, остава наш водещ приоритет, тъй като предизвикателствата, с които общините се сблъскват ежедневно, изискват иновативни решения, които същевременно носят дългосрочно и устойчиво развитие на средата.

Проектът ще се раелизира за срок от три години. Той ще направи мониторинг на съществуващия на територията на общината бизнес, портал за търсене на фирмени партньорства и платформа за електронна търговия. През следващата седмица е планирана среща със заинтересованите страни.