Станаха ясни датите и часовете за провеждане на втория тур от обществените съвети по места. Кметът на Общината Марин Рачев ще проведе срещите си с желаещи да се явят на сбирките хора, както следва:
10.03./четвъртък/ 18:30 Септември кв.“Калимана“ в магазина на главната
11.03./петък/ 18:30 Лозен в Младежкия клуб
14.03./понеделник/18:30 Бошуля в залата в кметството
15.03./вторник/18:30 Септември Обществен съвет поликлиниката
16.03./сряда/18:30 Ковачево в Пенсионерски клуб
17.03./четвъртък/18:30 Ветрен в читалището
18.03./петък/18:30 Виноградец в залата в кметството
19.03./събота/17:00 Варвара в Пенсионерски клуб
19.03./събота/19:00 Ветрен дол в читалището

Заб.: За останалите обществени съвети датите и часовете на провеждане ще бъдат обявени допълнително.