Ефективни начини за борба с ранните ромски съжителства търси новосъздаденото сдружение „ФОНД ЗА СОЦИАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ”. Темата беше дискутирана с представители на медиите, които са ангажирани с проблема. От ранни съжителства и бременност са застрашени голяма част от младежите в ромската общност, поради битуващите им културни традиции и обичаи. Ранните „бракове” водят след себе си редица негативни последствия като риск за живота и здравето, социална изолация и други.

Като положителен пример беше посочена проведена среща с ромските младежи в с. Говедаре. С тях разговаря фамилен терапевт, който ги предразположи да споделят своя житейски опит и ги провокира да осмислят последствията от ранни бракове и ранна бременност.

Сдружението планира в бъдеще да продължи с организирането на срещи с младежи от ромските общности в региона.