Втора среща с обществения съвет в село Бошуля проведе снощи кметът на Септември Марин Рачев. Той бе придружаван в септемврийското село от секретарят на Общината Нина Вардина. В първите 40 минути на сбирката Марин Рачев заостри вниманието на присъстващите върху темата за изграждане на нова детска градина в Бошуля – един от основните приоритети на новото общинско ръководство в мандата 2015-2019 г.

15рачев1

 

„Обсъдихме 3 варианта за площадка, на която да бъде съградена детската градина”, съобщи на бошулци кметът. „Първото направено от вас предложение беше за мястото на старата фурна, стопанисвана от местната кооперация. По принцип тя има доста задължения към Общината заради неплатени данъци и ръководството изрази пълна готовност да си оправим сметките по формулата „собственост срещу дълг”. Споделих тази идея и с Общинския съвет, от където получих зелен семафор за действие.

Оказа се обаче, че по нормативна уредба имотът не отговаря на условията за изграждане на детска градина, защото не покрива изискването за средна площ на едно дете, както и съответните отстояния между сградата и регулацията на имота. Той се оказа дълъг, но тесен и затова отпадна като вариант. Друга опция пред наш беше да се обособи самостоятелна площ в имотът, на който е футболният стадион. Там място има, обаче игрището е така ситуирано, че отвсякъде остават тесни ивици и се сблъскахме с казус аналогичен с този на фурната. Последва ново сондиране на мнения. Предложи ни се да се отчужди част от двора на църквата – той е достатъчно голям, а освен това имотът е в центъра.

Проблемът с този вариант е, че няма гаранция в какви срокове може да се уреди мястото за строеж и дали въобще ще се уреди. Защото процедурата е дълга и тромава, а освен това много рядко да не кажа, че е невъзможно да се отчужди църковен имот. Заради всичко това подготвихме и още едно, лично за мен най-реално предложение. Става въпрос за общински имот в двора на училището, който в момента се ползва за склад. На първо четене за там архитектите са казали, че няма проблем да се направи детската градина.

Ако вие се спрете на този вариант аз ще подпиша буквално тук, пред вас предложението до Общинския съвет за смяна на предназначението на имота, като първа стъпка за реализация на идеята ни за нова детска градина’’, обърна се към хората в залата Марин Рачев. След кратко обсъждане на силните и слаби характеристики на този вариант се пристъпи към гласуване, при което бошулци с пълно единодушие дадоха картбланш на общинския кмет да действа и той подписа проекта за решение до Общинския съвет.

По друг поставен на първия обществен съвет казус Марин Рачев съобщи, че се правят постъпки за откупуване на мястото и павилиона от кооперация „Взаимопомощ” на бившата сладкарница, където да се изгради клуб, в които да се събират хората от селото. „Идеята е след това ремонтираното и оборудвано помещение да се ползва от всички, без да се прави разделение на хората по политически, религиозни или етнически признаци – нещо, което ме изуми в Бошуля”, разясни идеята си кметът.

По въпроса за чистотата той успокои бошулци, че до месец и половина, когато реално новата фирма изпълнител започне да действа, този проблем ще отпадне. По средата на събранието в залата влезе и кметът на Бошуля Любен Христосков. Неговото идване съвпадна с изключително любопитния въпрос за (не)събирането на концесионните такси от добиваните в местното ТМС инертни материали. „В това отношение преди изборите за мен се говореха легенди на базата на внушения и инсинуации. Аз ще ви покажа само една справка какво е платено за фирма на името на майка ми – Вега 3 ЕООД за периода август – декември’2015 година без да се работи, т.е. добиват инертни материали в находище с 35 годишна концесия вляво преди моста на Марица на пътя от Септември за Ветрен. За тези 6 месеца са платени концесионни такси в размер на 22 893 лева.

В същото време ТМС – Бошуля за всяка една година експлоатация внася в бюджета символичните 6 000 лева. При положение, че тук са стигали до 3000 кубика добив на ден по 0.90 ст. за 1 кубик средно, вие си направете сметка колко е щетата за Общината – 2 700 лева на ден! Допуснато е бездействие по отношение на контрола”, заяви Марин Рачев като се обърна директно към кмета на селото Любен Христосков.

В типичния си стил обаче Христосков много бързо смени темата като каза, че е 4-ти мандат кмет, но градоначалник като Рачев не познавал. „Това, че идва тук при Вас всеки месец е показателно и много похвално и аз съжалявам, че го няма общинският съветник Георги Вергиев за да отговаря на вашите въпроси. Той трябва да се засрами. Не му прави чест за това, че с действията си е стопирал решенията на Общинския съвет за читалищата, включително и това в Бошуля”, заяви Христосков. По нататък срещата продължи с отчета на други поети ангажименти.

По въпрос за лятната едномесечна почивка на детската градина, секретарят на Общината Нина Вардина съобщи, че всички подобни детски учебни заведения спазват това изискване на министерството и то е с цел икономии. „С влизането в сила на новия закон от 1.8.2016 г. това ще отпадне”, каза още Вардина.

Относно охраната на земеделската продукция Марин Рачев призна, че този въпрос ще влезе в дневния на общинското ръководство в периода май-юни. „Дотогава приоритетите ни са чистота, проектирането и обществените поръчки за различните дейности, защото това касае интереса на много хора’’, разясни Рачев. Относно почистването на дерето общинският кмет заяви, че то ще бъде разчистено от боклуци и растителност, както никога досега. За десерт на аудиторията кметът на Общината съобщи, че са факт и първите проекти за Бошуля. Става въпрос за изграждането на две детски площадки по програма на ПУДООС към МОСВ. „По-голямата ще бъде в парка и ще се направи по всички съвременни изисквания – осветление, пейки, превенция за безопастността на децата.

Втората предвиждаме за детската градина като преди това временно ще бъде ситуирана на друго място, а после ще се премести за постоянно”, разясни Рачев. В частта за питания и искания към кмета бошулци проявиха активност. От името на църковното настоятелство Гроздан Мечков помоли за помощ за изграждане на нова порта за храма „Успение Богородично”. „Не само, че ще ви се помогне, ами направо ще се направи новата порта”, отвърна му Марин Рачев. „Това ще стане през лятото, когато по законов път ще имаме възможността да правим ремонти и подобрения”, допълни кметът.

Рачев обеща да се оправи и кухнята на църквата, където се готвят курбаните. Той сподели пред бошулци, че съвсем скоро ще има и външно(художествено) осветление на църквата. От своя страна изпълнителите от местното читалище помолиха кмета на Общината за закупуване на нови носии и калцуни. Други жители на Бошуля пък поставиха въпрос да се чакълира улицата за стадиона. В края на сбирката учителките на детската градина благодариха за своевременната реакция на Марин Рачев относно молбата им за въглища и дърва поставена на предишния обществен съвет и с днешна дата помолиха кмета да се разпореди за почистване на боклуците и растителността в двора на социалното заведение.