През януари 2016 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението). Броят на стаите в тях е 1 862, а на леглата – 3 789. В сравнение с януари 2015 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 5.6%, а на леглата в тях – с 5.9%, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2016 г. е 43 754, или с 16.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През януари 2016 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 86.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 66.8% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 22.1% от нощувките на български граждани и 6.6% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди те са съответно 11.1 и 6.6%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Руска федерация – 20.4%, следвани от бившата югославска република Македония – 18.5% и Гърция – 10.8%.