Тричленен състав на Окръжен съд – Пазарджик с докладчик съдия Георги Веселинов потвърди определение на Пазарджишкия районен съд, с което на 18 март 2016 год. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на 55-годишната М.А. от гр. Пазарджик.

Същата е привлечена като обвиняема за това, че за периода от средата на м.ноември 2015 год. до средата на м.януари 2016 год. в гр. Пазарджик е поддържала заблуждение у 2 лица, че ще им съдейства за отпускане на пенсия по болест по европейски проект и е причинила имуществени вреди в размер общо на 7 410 лв. на двете пострадали.

Въззивният съд намира, че е обоснован и законосъобразен извода на РС, че е налице реалната опасност задържаната да се укрие или да извърши друго престъпление. За да направи този извод съдът правилно се е позовал на тежкото съдебно минало на обвиняемата – осъждана е общо 6 пъти с влезли в сила присъди за подобни престъпления, за част от които е изтърпявала и ефективно наказание Лишаване от свобода, тежестта на извършеното престъпление, за което се предвижда Лишаване от свобода от 1 до 6 години. По тези съображения РС правилно е приел, че е налице реална опасност задържаната да извърши друго престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.