Работна среща на кмета на Пазарджик – Тодор Попов с кметовете на Пищигово и Хаджиево, както и с директорите на трите застрашени от закриване училища – „Стефан Захариев“ в Пазарджик, ОУ “Георги Бенковски” – с. Хаджиево, ОУ “Кочо Честименски” – с. Пищигово, ще се проведе утре. Срещата ще започне в 11 ч. , в Кметска зала, а на нея са поканени да присъстват и представители на педагогическия екип и родителската общност, образователни ескперти от ОбС, Община Пазарджик и РИО на МОН.