На работна среща в Кметска зала днес в общината се събраха всички заинтересовани страни за съдбата на три общински училища – в Пищигово, Хаджиево и ОУ“Стефан Захариев“ в Пазарджик. Учители, директори, кметове и родители обсъдиха предстоящата оптимизацията на училищната мрежа.

Кметът Тодор Попов посочи, че трите училища – “Стефан Захариев“ в Пазарджик, в Хаджиево и Пищигово са с най-лоши показатели, но засега не е взето решение за тяхното закриване. Той посочи и факта, че срещата е по инициатива на общината и трябва да бъдат изслушани всички мнения, за да се стигне до решаването на проблема, който е породен от демографската криза. Според градоначалника слетите паралелки не са решение, тъй като не са в синхон с времето, в което живеем. Тодор попов подчерта и това, че в крайна сметка решение ще бъде взето тогава, когато се стигне до пълен консунсус между всички страни в казуса.

Директорът на дирекция “Образование“ Гергана Табакова представи анализ, от който става ясно, че в трите училища на един учител се падат по 6-7 деца. В училището в Хаджиево в момента се водят 50 деца, в Пищигово – 75, а в „Стефан Захариев“ – 124.

Директорът на училище „Стефан Захариев“ Ангел Ангелов посочи като плюс добрата материална база и квалификацията на преподавателите, но посочи като проблем, че български деца вече не желаят да учат там.

Директорът на училището в Пищигово Борис Петров пък посочи, че са постигнали 100% обхват на децата в селото, а има и шест новодошли.

Директорът на ОУ “Георги Бенковски“ в село Хаджиево Здравко Дингилев пък не видя проблем в това, че децата се обучават в слети паралелки. До края на седмицата от община Пазарджик изискаха директорите на трите училища да представят своя план за развитие за следващата година.

Началникът на РИО на МОН Валентина Кайтазова информира участниците в срещата, че от 1 август ще бъде въведен стандарт за физическата среда в учебните заведения, който също ще е от значение при вземането на решение за това кое училище да бъде закрито.