Още четири болници стават университетски. Две от тях се намират в Пловдив, една – в Бургас и една – в Русе. Това са бургаската МБАЛ „Дева Мария“, МБАЛ – Русе и пловдивските МБАЛ „Пълмед“ и МБАЛ „Еврохоспитал Пловдив“, става ясно от проекторешение на Министерски съвет, публикувано на страницата на здравното министерство.

МБАЛ „Дева Мария“ ще обучава медсестри и акушерки, както и студенти от направление „Медицина“. Освен това тя ще може да обучава специализанти по съдова хирургия, урология, анестезиология и интензивно лечение, неонатология, хирургия, ортопедия и травматология, кардиология, нервни болести, АГ и образна диагностика.

МБАЛ Русе също ще осигурява практическо обучение на студенти от професионално направление „Медицина“, акушерки и медсестри. Освен това тя ще обучава специализанти по 28 специалности за лекари, както и специализанти от направление „Здравни грижи“ по специалностите „анестезиология и интензивни грижи“ и „операционна и превързочна техника“.

Пловдивската „Пълмед“ също ще обучава студенти по медицина, медсестри и акушерки. Освен това там ще могат да отидат на следдипломно обучение лекари по девет специалности. МБАЛ „Здраве“ – Пазарджик е филиал на пловдивската „Пълмед“. В Пазарджик лечебното заведение ще предостави както обучение за студенти по медицина, медсестри и акушерки, така и следдипломно обучение по 12 специалности за лекари.

Другата пловдивска болница – „Еврохоспитал Пловдив“, ще обучава студенти по медицина и медсестри, както и лекари специализанти по специалностите анестезиология и интензивно лечение, гасдтроентерология, ортопедия и травматология, ревматология и хирургия, става ясно от доклада на здравния министър.

Всички лечебни заведения са предложени за университетски съответно от ректорите на МУ – Варна, МУ – Пловдив и Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Към момента университетските болници у нас са 26.