Общо отчетно-изборно събрание на Камарата на архитектите в България – Регионална колегия – Пазарджик се състоя точно на Благовещение в областния град. В Съвета на Регионалната колегия с мандат за четири години бяха избрани арх. Бойко Столинчев, комуто е поверена длъжността – председател и членове – арх. Даниел Мирчев и арх. Петър Мурджев. На събранието бяха приети отчетите за дейността, за финансовите приходи и разходи за 2015 година, бюджет и програма за дейността за 2016 г. Определени бяха и делегатите за Общото събрание на КАБ, което ще се проведе от 12-14 май 2016 г. в КК „Албена“, съобщи арх. Петър Мурджев.