В рамките на «Европейска инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при децата» Министерството на здравеопазването стартира в началото на март третото Национално проучване за оценка разпространението на свръхтегло и затлъстяване и факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас.

Изследването се провежда от специално обучени екипи на 28-те Регионални здравни инспекции в страната и ще продължи до месец май 2016 г.

В националната репрезентативна извадка са включени 3 500 деца в първи клас, навършили 7 години. На принципа на случайния подбор са определени 185 училища в цялата страна.

На територията на област Пазарджик ще бъдат обхванати 140 деца от училищата НУ „Отец Паисий” – гр. Пазарджик, I ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Пазарджик, ОУ „Л. Каравелов” – гр. Пазарджик, ОУ „К. Честеменски” – с. Динката, ОУ „Г. Бенковски” – гр. Велинград, ОУ „П. Р. Славейков” – гр. Пещера, ОУ „Хр. Ботев” – гр. Ракитово.

Екипът от РЗИ Пазарджик извършва антропометрични измервания на децата /ръст, тегло, обиколка на талия и ханш/ и анкетно проучване, учебните заведения предоставят информация за училищната среда. На 7-годишните първокласници от НУ „Отец Паисий” и ОУ „Л. Каравелов” в Пазарджик вече са извършени измервания.

***

Затлъстяването при децата е важен здравен проблем, усилващ се в целия свят и с особено тревожни тенденции в Европа. Затлъстяването в детска възраст е рисков фактор за сърдечносъдови заболявания и диабет, ортопедични проблеми и психични разстройства. Освен това затлъстяването в детството е свързано и със слаби постижения в училище и по-ниска самооценка. Признато е, че превенцията е единствената подходяща възможност за ограничаване на епидемията. Необходима е задълбочена и подробна оценка на този проблем на общественото здраве.

Регионалното бюро за Европа на Световната здравна организация внедрява Система за наблюдение на затлъстяването в детска възраст. Тя има за цел да измерва тенденциите на наднормено тегло и затлъстяване при деца от 6.0–9.9 години, за да се постигне правилно разбиране на развитието на епидемията и да бъде обърнато това развитие, като едновременно с това се дава възможност за сравнения между държавите. Този документ се отнася до договорения общ наръчник за процедури за събиране на данни по Европейската инициатива за наблюдение на затлъстяването при децата.