„Незабавна среща“ с членове и симпатизанти свикват на първи април, в 17.30 ч. в Общинския щаб на БСП – депутатът Димитър Димитров, общинските съветници Лазар Попов, Христо Бързев, Антон Николов, Александър Кобаков и кметът на Добровница – Гурко Митев. Повод за това стана публикация в местен вестник където е оповестено, че общинската конференция на БСП ще се проведе на 10 април, но ще бъде затворена за медиите.

Ние не знаем партията да е дала курс за минаване в нелегалност каза народния представител Димитър Димитров и за нас остава загадка защо не сме наясно, че се насрочва такъв форум. Ние научихме за него от медиите. Проблем е и това, че временното ръководство на партията в Пазарджик е загубило своите правомощия на първи март и на практика няма право да извършва, каквато и да била дейност според Устава на БСП.

След публикацията вчера, в Общинския щаб са се събрали изброените по-горе хора, както и техни поддръжници, но с почуда установили, че патронът на бравата на щаба е сменен. Наложило се да търсят информация и за този факт, а на място дошъл да им отвори непознат за тях човек. Те получили достъп до първата зала където по принцип се провеждат партийните събрания, а останалите помещения също се оказали със сменени патрони.

Ние сме единствените легитимно избрани ръководители на общинската структура в Пазарджик, каза Димитров, това ни кара да смятаме, че в момента в нашата партия се извършват пак някакви вътрешни боричкания и ние сме длъжни да вземем отношение, тъй като се занимаваме с партиен живот от повече от десет години. Тази вечер казусът ще бъде поставен и на вниманието на националното ръководство на партията в София, тъй като за следобед е насрочена среща.

Ето и текстът на Декларацията приета след вчерашната сбирка, тя е подписана от 26 човека.

ДЕКЛАРАЦИЯ
От членове на БСП, симпатизанти и гласуващи за БСП в община Пазарджик, приета на 28.03.2016г.

Ние, долуподписаните категорично възразяваме срещу действията на г-н Янаки Стоилов като ръководител на обществения съвет за ликвидиране влиянието на БСП в община Пазарджик. Категорично сме против общуването с партията да се осъществява чрез медиите.

От публикацията /ПР акция/ във вестник Знаме, бр. 59/28.03.2016г. научаваме, че на 10.04.2016г. ще бъде проведена Общинска конференция на БСП в гр. Пазарджик. В тази връзка се обръщаме към всички секретари на основни партийни организации, членове и активисти на БСП на незабавна среща в петък – 1 април от 17,30 часа в клуба на Общински съвет Пазарджик на тема:
„Принципи, правила и уставно провеждане на заседанието на общинската партийна организация.