Трите училища в общината – в Хаджиево, в Пищигово и пазарджишкото „Стефан Захариев“ спрягани за закриване ще получат последен шанс, стана ясно по време на общинската сесия днес. След срещата на заинтересованите страни кметът Тодор Попов е взел решение да даде шанс на директорите да изпълнят намеренията си и да увеличат броя на децата, които се обучават в поверените им образователни заведения. При всички положения следваща учебна година за школата ще има и ако те наистина успеят да привлекат повече деца няма да бъдат закривани.