Професионалната гимназия по промишлени технологии в Пазарджик отбеляза своя професионален празник с редица състезания по професията под мотото „Най-добър млад инсталатор“  и „Аз прилагам моите компютърни знания и умения“, както и редица спортни състезания – тенис на маса, шахмат, футбол.
Директорът на училището Лидия Панайотова поздрави задружния педагогически екип, както бившите и настоящите възпитаници на гимназията.

Ето какво каза тя:

  3GERB_lidiya_PanayotovaСкъпи ученици, уважаеми гости, колеги!

 Днес е празник за нас и нашето училище, ден в който заедно с радостта и приповдигнатото настроение правим равносметка на постигнатото и  определяме посоките на по нататъшното ни развитие.

     Преди всичко трябва да припомним, че ние и нашата  гимназия сме  достойни наследници и последователи на традициите на едно професионално училище, което е играло през годините ключова роля  в развитието на местната икономика, възпитало е и е дало професии и успешен старт в живота на стотици млади хора. Една голяма част са сред най-добрите машиностроители,  монтьори и успели предприемачи.

     Професионална гимназия по промишлени технологии Пазарджик днес обучава по най актуални професии и специалности отговарящи на научно-технологичните постижения и съвременните тенденции в индустриалното развитие, като специалностите: Възобновяеми енергийни източници, Топлотехника и Компютърни мрежи.

     В отговор на потребностите на  бизнеса и реалните перспективи за стажуване, работа и успешна професионална реализация на младежите от региона в динамично развиващи се фирми, стъпвайки на опита и традициите предлагаме от новата учебна година и обучение по нова  специалност Металорежещи машини.

     Гордеем се с професионалните и спортни постижения на нашите ученици и отправяме думи на благодарност и признание към висококвалифицираните преподаватели по теория и практика, към фирмите партньори в усвояване на практически умения и трудови навици от нашите ученици, към институциите, които ни помагат и подкрепят.

     Нашият училищен живот е съпроводен с много инициативи  и събития, които ни обогатяват и сближават. Повод за празнуване са  резултатите от участието на  учениците ни в общински спортни състезания, вътрешните състезания по практика на професията, успешното приключване на първия етап от проект „Знания за бъдещето“, включването със собствен иновативен проект по НП „Опазване на околната среда“, активното участие в  училищния Коледен базар, масовото включване в Часа на четенето, реализирането на каузи в подкрепа на Движението на българските майки, на дечицата с увреждания от ЦНСМДУ, против насилието в училище и кибер тормоза, за търпение и толерантност.

     Ние всички  – учители, родители и общественици сме убедени, че за успеха са необходими много знания, непрекъснато усъвършенстване и постоянство, и това е веруюто, към което насочваме нашите ученици! 

     Заедно можем да се борим  за това нашия свят  да бъде по-сигурно място за живот, място за добри дела, празници и радост от успехи и приносът ни  е в нашата добронамереност, разбиране на другите , съпричастност, толерантност и човечност.

     Уважаеми колеги, скъпи ученици, от такива дни като днешния ние черпим сили и вдъхновение за още по-голяма активност и успехи в учението и  живота!

      Пожелавам ви здраве, лични и професионални  успехи! Честит и весел  празник!

IMG_0061 (5) IMG_0082 (1) IMG_0099 (2) IMG_0105 (2)