ОД на МВР – Пазарджик обяви обществена поръчка за комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от дирекцията.  Прогнозната стойност на поръчката е 66 000 лева, като не се предвижда европейско финансиране, а за целта ще се разходват бюджетни средства. Цената ще е определяща при избора на изпълнител, но освен това кандидатите трябва да разполагат с минимум пет технически лица, които да притежават професионална квалификация за изпълнението на поръчката. Да разполагат със сервиз и прилежаща охраняема закрита площ на територията на град Пазарджик, а транспортирането на дефектиралото МПС ще се осъществява за негова сметка до мястото, където ще се извършват дейностите предмет на поръчката. Поръчката е за срок от 12 месеца и предвижда и използваните резервни части, материали и консумативи, необходими за поддръжката на превозните средства.