Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Стрелча, съвместно с НУ“Паисий Хилендарски“ и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ организират поредица от занимания за децата през априлската ваканция. За всеки от дните е предвидено събитие, което ще събере малките и големи ученици от града с възпитателна цел, съобщиха организаторите, те канят учениците да се включат в планираните мероприятия.

ПРОГРАМА

05.04.2016 г. /вторник/  от 16.00 часа

В МЛАДЕЖКИ ДОМ

Конкурс

Рисунка на тема „НЕ на  насилието и агресията в училище”

Рисунките да бъдат предварително нарисувани.

Комисия в състав:

  1. Мария Маркова- Секретар на МКБППМН
  2. Катя Шопова- обществен възпитател
  3. Пепа Видинова- обществен възпитател
  4. Енчо Божков- обществен възпитател

Ще разгледа и оцени всяка една от тях, ще бъдат раздадени  пет по големи награди и поощрителни за всички останали рисунки.

 Беседа за агресията

Отг.  Секретаря  на МКБППМН,   Катя Шопова

Лектор – Мария Маркова – психолог

06.04.2016 г. /сряда/  от 17.00 часа

В БХ „Роза” /бар/

Караоке

Отг. Секретаря на МКБППМН, Обществени възпитатели

Озвучаване –  Енчо Божков

07.04.2016 г. /четвъртък/  от 16.00 часа

Туристически поход по екопътека „ Динчов Камък”

Отг. Радка Александрова,Запрянка Христева, Христина Терзийска

08.04.2016 г. /петък/  от 16.00 часа

Място- Младежки дом

Ролеви игри

Отг. Катя Шопова, Мария Маркова, Недка Площакова