Васил Найденов и Революция  Z ще са акцента в програмата за празника на Пещера. От 18 април в родопския град започват проявите свъзрани с празниците на кулутрата по повод 6-ти май – Денят на Пещера.

 П Р О Г Р А М А

 За празниците на културата посветени на 6 май – Ден на Пещера

18.04.2016 г.                     “Службогонци” с Ивайло Захариев, Славчо Пеев,

ч-ще”Развитие”                  Ивайло Калоянчев и др.

от 18.00 ч.

8пещера

22.04.2016 г.                     „В света на книгата” – средношколско състе-

ч-ще „Развитие”                зание.

от 15.00 ч.

27.04.2016 г.                      „Безценното камъче”.  Драматизация по българска

Ч-ще”Развитие”                народна приказка.

от 11.30 ч.

27.04.2016 г.                      Среща-разговор с писателя  Симеон Идакиев

р-т ”НЕАТ””

от 17.30 ч.

8idakiev 01 L

03.05.2016 г.                      Великденски концерт на НЧ „Развитие 1873”

Ч-ще”Развитие”

от 18.00 ч.

 

06.05.2016 г.                      Празнична Гергьовска  света литургия.

хр.”Св.Георги”

от 9.00 ч.

 

06.05.2016 г.                      Концерт на  ансамбъл “Славейче”

пл.”България”                   и Николай Славеев

от 10.30 ч.

08boo-9177

06.05.2016 г.                     Концерт на Стефан Стоилов и Лили Пенчева,

пл.”България                    Революция  Z и Васил Найденов

от  19.00 ч.

8juryPic3

Празнични илюминации