Дванадесетокласничките от МГ“Константин Величков“ в Пазарджик – Станислава Янева и Йоана Мурджева участват в
състезание за уеб разработване с обновен сайт на гимназията. В него е включен онлайн дневник, в който учителите могат да нанасят оценки в удобно за тях време и място, а родители и ученици имат неограничен достъп до тях. Проектът е разработен на базата на Laravel, HTML 5, CSS, Java Script и се състезава в раздел „Уеб програмиране“. Ръководител на проекта е инж. Владимир Борисов Бояджиев, ръководител компютърни кабинети, учител по информатика и ИТ.
За да гласувате – ТУК