Кметът на Общината Марин Рачев вчера връчи подписаните договори за отдаване за безвъзмездно ползване на 4 стадиона и 6 читалища в Септемврийско. Стадионите в град Ветрен и селата Ветрен дол, Виноградец и Варвара са вече отдадени за управление и стопанисване за следващите 8 години в ръцете на местните футболни клубове Вихър, Зенит, Виноградец и Балкан. По този начин техните ръководства ще могат да изготвят и кандидатстват с проекти за модернизиране и преоборудване на базите си с пари от Европа. По същия начин бяха връчени и договори за безвъзмездно ползване на читалищата в Семчиново, Симеоновец, Ветрен, Ковачево, Виноградец и Варвара. Подобно на клубовете и читалищните настоятелства са свободни да направят европроекти за външно финансиране. Пред всички присъстващи Марин Рачев обеща пълно съдействие и всякаква техническа, експертна и методическа помощ относно изготвянето и подаването на проектите за бъдещо одобрение и финансиране.