На 12 април 2016 г. в Районен съд – Пазарджик се проведоха „Дни на отворените врати“ като част от програмата на Висш съдебен съвет за 2016 г. за информиране на гражданите за структурата и функциите на съдебната система. Инициативата е насочена към популяризиране дейността на съда и повишаване на правната култура на младите хора. Ученици от девети и десети клас от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик посетиха открито съдебно заседание по наказателно дело от общ характер. С „Дни на отворените врати“ се постави и края на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Открити съдилища и прокуратури“.

DSC05678