В четвъртък от 11,30 часа ще бъде официално сложено началото на дейностите в блока, чието Сдружение първо стартира процедурата и извървя пътя до реалното започване на ремонтните дейности, находящ се на ул. „Пловдивска” № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 и № 39”.

До 9 май ще бъдат одобрени и следващите 14 блока, а до юни ще бъдат предвижени още 12 блока. Общо над тридесет ще бъдат санирани през тази година.

Ето и фирмите, които са одобрени да извършват “Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, както следва:

  1. „Строймонтаж” ЕООД, гр. Пазарджик, с ЕИК 130169509, за изпълнител на обществената поръчка за Обособена позиция 1 “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, ул. „Пловдивска” № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 и № 39”.

Със срокове: 10 календарни дни за работно проектиране и 180 календарни дни за изпълнение.

Общата стойност на поръчката е 2 351 676,38 лв. без ДДС, или 2 822 011,66 лв. с ДДС.

  1. „Сигма Строй” ООД, гр. Пазарджик, с ЕИК 112032875, за изпълнител на обществената поръчка за Обособена позиция 2 “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, бул. „Стефан Караджа” № 11А, № 11Б, № 11В и № 11Г”.

Със срокове: 38 календарни дни за работно проектиране и 155 календарни дни за изпълнение.

Общата стойност на поръчката е 1 667 114,40 лв. без ДДС, или 2 000 537,28 лв. с ДДС.

  1. Обединение „Виделина 2016” гр. Бургас, с членове на обединението „Трейс-Бургас” ЕАД, гр. Бургас, с ЕИК 200627706, и „Архонт” ЕООД, гр. София, с ЕИК 131544346, за изпълнител на обществената поръчка за Обособена позиция 3 “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, бул. „Георги Бенковски” № 123 и № 125”.

Със срокове: 25 календарни дни за работно проектиране и 150 календарни дни за изпълнение.

Общата стойност на поръчката е 988 641,42 лв. без ДДС, или 1 186 369,70 лв. с ДДС.

  1. „Еко-Хидро-90” ООД, гр. Пазарджик, с ЕИК 112580619, за изпълнител на обществената за Обособена позиция 4 “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, ул. „Антим І” № 19 А,Б, № 21 А,Б и № 23”.

Със срокове: 20 календарни дни за работно проектиране и 60 календарни дни за изпълнение.

Общата стойност на поръчката е 1 616 074,32 лв. без ДДС, или 1 939 289,18 лв. с ДДС.

  1. „Пътно поддържане Пещера” ЕООД, гр. Пазарджик, с ЕИК 112624994, за изпълнител на обществената поръчка за Обособена позиция 5 “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, ул. „Дунав” № 11, № 13, № 15, № 17 и № 19.

Със срокове: 20 календарни дни за работно проектиране и 60 календарни дни за изпълнение.

Общата стойност на поръчката е 1 565 666,64 лв. без ДДС, или 1 878 799,97 лв. с ДДС.

Предстои сключването на договорите с избраните по-горе изпълнители, с което ще стартира и изпълнението на предвидените дейности – първо, свързани с работното проектиране, а в последствие – и с изпълнение на СМР.