На територията на Паздарджишка област стартира реализирането на проекта «Детско полицейско управление». В тази връзка днес се проведе първото работно съвещание организирано от служители на отдел «Охранителна полиция» при ОДМВР-Пазарджик.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На него присъстваха заместник-областният управител г-жа Гинче Караминова, главен инспектор Георги Крумов, инспекторите Зорниц;а Шуманова и Ваня Славчева от отдел «Охранителна полиция» при ГДНП, представители на РДПБЗН, РИО, РЗИ, БЧК, Българската православна църква, общини и учебни заведения, психолози. Пред присъстващите бе разяснено, че целевата група на програмата обхваща децата от начален и прогимназиален етап на обучение. Основната цел на инициативата е под формата на игри и забавления у подрастващите да бъдат формирани знания и умения за опазване на своя и на своите приятели живот, поведение при трудна ситуация в къщи, на улицата, в училище или в планината, знания за правата и задължениета, които имат като пълноправни членове на обществото. Презентирани бяха и добри практкики получили голяма обществена подкрепа и осъществени от служителите на ОДМВР-Монтана. Всички присъстващи се обединиха около ползата от реализирането на програмата «Детско полицейско управление» и важното и значение за децата. Предстоят още редица дейности и подготовка преди официалното стартиране на проекта предвидено за средата на месец май.