Министерството на правосъдието учредява годишна награда „Почтен магистрат“, съобщиха от там в Деня на българската Конституция и професионален празник на юристите. Наградата няма да има финансово изражение. „Почтен магистрат“ се учредява с цел да се поощрят усилията на магистратите, показали висок професионализъм, обективност, гражданска доблест и независимост при упражняване на правомощията и взема решенията си, мотивират се от ведомството на Захариева.

Наградата ще бъде връчена за първи път на 13 юли 2016 година, когато ще се честват 25 години от обнародването на Конституцията на Република България на 13 юли 1991 година.

До 5 юли 2016 г. в министерството на правосъдието приема номинации за наградата „Почтен магистрат“, подадени от български съдии, прокурори, следователи, съдебни служители, адвокати, юристи, студенти по право и журналисти. Номинациите се извършват чрез изтегляне на формуляр, публикуван на сайта на МП.

Сред допълнителните награди са „Студентска награда“, която ще бъде връчена на магистрат, за когото са гласували най-много студенти по право. Ще има и „Журналистическа награда“, която ще бъде връчена на магистрат, за когото са гласували най-много журналисти от различни български медии.

В журито са Александър Арабаджиев – съдия в Съда на Европейски съюз и председател на комисията,  Румен Ненков – конституционен съдия,   Ралица Негенцова – председател на Висш адвокатски съвет и бивш говорител на ЦИК, проф. Сашо Пенов – декан на Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“,  Атанас Атанасов – председател на Съюза на съдиите в България, Евгени Иванов – председател на Асоциация на прокурорите в България,Силвия Великова – журналист в Българско национално радио.