Хари ХАРАЛАМБИЕВ

Да представя Румен Леонидов и сътвореното от него – „Деветият кръг на Рая“ за мен е море от прекрасни възможности. Преди време публикувах отзив, озаглавен „Непознатият Леонидов“.

размишлявайки върху творческия път на Леонидов стигнах до извода, че той е многолик: Поет, публицист, журналист, издател, водещ в програма „Хоризонт“ на забележителното предаване „Съботаж“. Вън от всякакво съмнение, той е многолик и многостранен талант.

Стихосбирките „Край на митологията“, „Сляпа неделя“ и „Румботавър“ го нареждат сред най-талантливите живи наши поети. А „Уплашеният човек“ е висш израз в областта на публицистичния жанр.

Когато авторът ми подари „Деветият кръг на Рая“ съзнанието ми бе проникнато от въпросите: Какви цели е преследвал и как ще общува с думите? Смея да твърдя, след като прочетох книгата стигнах до категоричния извод, че книгата ни е същностно необходима и най-вече на онези, които са обсебени от тихата лудост, нааречена колекционерство.

Тази книга е апотеоз на неколцина знакови български художници и в същото време – философия на сърцето на нейния автор. Леонидов се е стремял да бъде максимално обективен, когато е интерпретирал сътвореното от любимите нему художници. За това той е служител на истината и господар на думите.

„Деветият кръг на Рая“ грабва читателя със своя стил, който е послание и който носи увереност. Той пали въображението.

Словото на Леонидов е огледало на неговата душа. В тази книга, която не трябва да се преразказва, а да се прочете, има живот на идеи и образи, на вдъхновено съпреживяване с героите – художници, всеки от които е ярък и неповторим. В основата на всеки авторски успех са личните качества на твореца.

„Деветият кръг на Рая“ запълва хроничния глад за стойностна литература по достоен начин. Творчеството на Румен Леонидов е с високи валенции, защото в него има възторг и съпреживяване, още обич и преклонение пред любимите му художници, сред които особено място заема Кольо Карамфилов, когото той милозливо нарича Коленцето.

Освен всичко останало, книгата е възхвала на българския език – според Александър Балабанов силен, богат, изразителен, темпераментен, богат, звучен, голям.

Сполай ти, приятелю Леонидов.

 

Представянето на книгата „Деветият кръг на Рая“ се състоя вчера вечерта в Арт галерия „Боев“ – Пазарджик