Маргарита ИВАНОВА, Председател на представителството на СБХ – Пазарджик

Навъсен априлски ден посрещна група пазарджки художници, която след две денонощия пътуване пристигна в град Базаел. Посрещна ги организаторът на изложбата. Залата просторна и светла, успя да събере художници от различни държави: Швейцария, Швеция, Италия, Русия, Америка и България.  Всички поканени да представят творчеството си. Започва разтоварване, аранжиране, подреждане и окачване на творбите.  Получи се прескрасна обща изложба, включваща различните гледни творчески мисли и впечатления. Залата е голяма, просторна и светла, разпределена на отделни сектори за всеки един от участниците. В нея целогодишно се организират изложби под шапката на АРТ Базел – световен център за изкуство.  Откриването на нашата изложба бе на 15 април 2016 г.

Художниците са хора комуникативни,  запознават се с колегите си, коментират, споделят впечатления, разменят информация за развитието на изкуството в другите страни. Доста контакти се съдадоха за бъдещи инициативи.

Основно представените работи бяха живописни платна с различни техники и стилове. Само българската група представи освен живописни картини, скултурни композиции, керамични картини и дизаинерски решения, което създаде интерес в публиката.  Както се очакваше нашето изкуство бе посрещнато доста добре като нещо по-различно. Голямата част от българските участници бяха от град Пазарджик – Васил Петроов, Катя Бажлекова, Маргарита Иванова, Петър Бажлеков и  Спас Киричев.  Авторите са активно работещи художници, членове на СБХ – Съюз на българските художници, всеки със свой индивидуален разпознаваем стил. Благодарение на община Пазарджик, те успяха да осъществят участието си в този АРТ център в град Базел – Швейцария.