Сигнал на „Зеления телефон” на РИОСВ от 19 април, че р. Тополница край сeло Драгор тече мътна, с миризма на фекалии, предизвика незабавна проверка на инспекцията. Екип от експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция – Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС в Пазарджик извърши оглед на речните корита на реките Тополница и  Елшишка. Взети са водни проби от три мониторингови точки, определени от БД-Пловдив – от р. Тополница – преди и след вливането на р. Елшишка и от р. Елшишка, под моста в с. Априлци. Анализът на водните проби ще е готов до пет дни и коментиран от експерти на Басейнова дирекция-Пловдив.

Контролната проверка на най-близкия промишлен обект – възможен замърсител, локализира източника – свинекомплексът на „Свиком”АД в с. Априлци. Проверката констатира изтичане на площадкови отпадъчни води от свинекомплекса в опашката на микроязовир „Априлци-1”, след което през дере достигат до р. Елшишка и р. Тополница. Сигналът е основателен, а замърсяването – аварийно. На отговорните лица ще бъде съставен акт за административно нарушение на Закона за водите.