В Съдебната палата на гр. Пазарджик утре ще се проведат «Дни на отворени врати». Инициативата е част от Годишната програма на Висшия съдебен съвет за информиране на гражданите относно структурата и функциите на съдебната система.

Ученици от X-ти клас на Гимназия „Иван Аксаков“ гр. Пазарджик  ще вземат участие в лекция на тема „Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита“, която ще бъде представена от съдия Николинка Цветкова и прокурор Димитрия Ганчева.

Провеждането на „Дни на отворени врати“ е насочено към популяризиране дейността на съда. Целта е повишаване правната култура на гражданите и младите хора и постигане на по-добра информираност относно работата на институцията.