Граждани и общински съветници взеха участие в днешното Обществено обсъждане на проектите за изменение на Наредбата за обществения ред в Пазарджик. Хората присъствали на обсъждането поискаха от съветниците да изготвят общ проект, в който санкциите за носене на нетрадиционно облекло, което крие идентификацията на човека да започват от триста лева за еднократно нарушение, а при повторно глобата да бъде 1000 лв. Сред присъстващите имаше и жители на кв. „Изток“ според, които трябва да се прилагат много крути мерки, за да се пресече течащата радикализация на ромските ни съграждани. Наблюдавам, че забулените жени са до 35 години, каза Сашо Кантарджиев, мъжете с къдрави бради са приблизително на същата възраст. Очакваме от вас да направите общ проект, който да пази правата и свободите на всички граждани в общината. Това, което сега става в кв. „Изток“ са първите клетки в България. Не трябва да допускате тук да липсва сигурност, всички сме граждани на България и трябва да спазваме нейните закони.

20160422_103757

Междувременно стана ясно и това, че проекто законът на ВМРО по отношение на облеклата вече е внесен в Народното събрание. Голяма част от съдържанието му се препокрива с проекта внесен в ОбС от кмета Тодор Попов, вторият проект на НФСБ е по – рестриктивен, той предвижда глоби и за собствениците на магазини, които допускат облечени от глава до пети хора в обектите им. Точно това не трябва да се допуска, каза секретарят на общината Румен Кожухаров. Тези хора не трябва да носят вина и да бъдат санкционирани заради чужда поведение.

20160422_103747

В отговор съветникът Благо Петров поиска да бъдат конкретно формулирани местата, където не трябва да се носят облекла криещи лицата на гражданите. Според колегата му Димитър Петков, понятието „обекти“ в техния проект включва всички възможни места като улици, паркове, магазини, стадиони и площадки.

В крайна сметка предстоят дебати по комисии, а на 27 април ще бъде решен и окончателният вариант на промените в Наредбата.