DSC05694 (1)

В Съдебната палата на Пазарджик днес се проведоха «Дни на отворени врати». Инициативата е част от Годишната програма на Висшия съдебен съвет за информиране на гражданите относно структурата и функциите на съдебната система. Ученици от X-ти клас на Гимназия „Иван Аксаков“ гр. Пазарджик  взеха участие в лекция на тема „Съдебни процедури с участие на деца“.

Прокурор Димитрия Ганчева разясни на младежите какви са правата на децата в съдебните процедури, обясни им кои органи могат да им осигурят подкрепа и защита. Съдия Николинка Цветкова посочи конкретни примери от съдебната си практика като съдия в  Районен съд – Пазарджик при разпитите на деца.

???????????????????????????????

Провеждането на „Дни на отворени врати“ е насочено към популяризиране дейността на съда. Целта е повишаване правната култура на гражданите и младите хора и постигане на по-добра информираност относно работата на институцията.