628 семейства празнуват имен ден днес в община Пазарджик, във всяко населено място и града има повод за почерпка, всъщност изключение прави само с. Сбор, където няма нито един Лазар, Лазарина или Лазаринка.

Лазаровден е първият от трите големи празника, свързани с чудото на възкресението, следван от Цветница и Великден. Отбелязва се на подвижна дата, винаги в съботата преди Страстната седмица.Според Библията на този ден Исус отива в дома на своя приятел Лазар и разбира, че от няколко дни е мъртъв. Божият син моли сестрите на покойния да му покажат пещерата, в която е погребано тялото. Заставайки пред входа й, Исус извиква „Лазаре, излез навън“ и той се връща от света на мъртвите.

Това чудо кара и най-скептичните жители на Йерусалим да повярват в божествената сила на Христос, но едновременно с това му навлича ненавистта на еврейските първосвещеници. На този ден те вземат решение при първа възможност да го уловят и предадат за екзекуция, което им се отдава съвсем скоро.

В народните вярвания християнското възкресение се преплита с възраждането на природата за нов живот.

Най-характерният български обичай на този ден е Лазаруването. В същността си той е посветителски обред, през които трябва да преминат всички девойки, за да могат да минат под венчило. Момичетата облечени в невестини дрехи взети на заем, ходят от къща на къща и пеят за женитба, любов, здраве и плодородие. Интересното е, че лазарските песни се изпълняват единствено в този ден от годината и по никакъв друг повод. Обичаят завършва на другата сутрин с ритуала, при който девойките пускат венчетата си по реката. Тази, чиято китка пристигне първа се обявява за кумица и останалите й отдават почит през цялата година.

На пръв поглед е трудно да намерим връзката между чудото на възкресението и Лазаруването. В народното мислене обаче този посветителскитят обред е символична смърт и прераждане на детето в жена. От този ден нататък девойката има нов социален статус и вече може да си избира годеник, както и от друга страна, да бъде искана за невеста.

ЛАЗАРОВДЕН
Kod ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЛАЗАР ЛАЗАРИНКА ЛАЗАРИНА ОБЩО
55155 ГР. ПАЗАРДЖИК 196 55 154 405
00254 С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 3 0 3 6
00571 С. АПРИЛЦИ 0 0 1 1
06149 С. БРАТАНИЦА 0 0 3 3
10505 С. ВЕЛИЧКОВО 1 2 2 5
14619 С. ГЕЛЕМЕНОВО 0 0 2 2
15028 С. ГЛАВИНИЦА 6 2 5 13
15271 С. ГОВЕДАРЕ 2 1 0 3
20362 С. ДЕБРЪЩИЦА 2 1 0 3
21556 С. ДОБРОВНИЦА 2 1 2 5
23457 С. ДРАГОР 2 0 0 2
30572 С. ЗВЪНИЧЕВО 8 1 2 11
32010 С. ИВАЙЛО 14 1 10 25
39428 С. КРАЛИ МАРКО 3 0 0 3
44879 С. ЛЯХОВО 1 0 1 2
46749 С. МАЛО КОНАРЕ 14 2 25 41
48444 С. МИРЯНЦИ 1 0 1 2
48876 С. МОКРИЩЕ 6 1 3 10
53285 С. ОВЧЕПОЛЦИ 2 1 2 5
53335 С. ОГНЯНОВО 3 2 3 8
55556 С. ПАТАЛЕНИЦА 12 0 1 13
56561 С. ПИЩИГОВО 2 0 3 5
63032 С. РОСЕН 1 1 3 5
65437 С. САРАЯ 1 1 0 2
65468 С. СБОР 0 0 0 0
66559 С. СИНИТОВО 5 0 0 5
72713 С. ТОПОЛИ ДОЛ 1 0 1 2
77061 С. ХАДЖИЕВО 2 0 1 3
78056 С. ЦАР АСЕН 0 0 1 1
78570 С. ЦРЪНЧА 7 0 1 8
81089 С. ЧЕРНОГОРОВО 13 6 7 26
86074 С. ЮНАЦИТЕ 3 0 0 3
ОБЩО 313 78 237 628